Concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Als de werkgever een werknemer wil ontslaan die al langer dan twee jaar ziek is, dan moet er een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV. De werkgever moet aan diverse voorwaarden voldoen voordat het UWV een dergelijke vergunning afgeeft. Daarnaast moet het zeer waarschijnlijk zijn dat de werknemer niet aan de slag kan binnen een tijdsbestek van een half jaar. Als de werknemer gewoon aan het werk is, dan moet de werkgever een ontslagprocedure starten bij een kantonrechter om deze te kunnen ontslaan. Hierbij bestaat het risico dat de kantonrechter beslist dat het ontslag niet plaats mag vinden. Om een procedure bij het UWV of de kantonrechter te voorkomen kan er worden gekozen voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst voorkomt een ontslagprocedure

Een ontslagprocedure kost veel tijd en geld. Het opstarten van een dergelijke procedure zal dan ook niet de voorkeur hebben van de werkgever. Deze kiest er dan vaak liever voor om het ontslag onderling te regelen met de werknemer. Dit kan middels een vaststellingsovereenkomst. De werkgever kan een eerste overeenkomst opstellen en deze voorleggen aan de werknemer. Als de werknemer direct akkoord gaat, dan kan het document worden ondertekend en is het ontslag geregeld. Gaat de werknemer niet direct akkoord, dan kan de werknemer een tegenbod doen. Zo kan er worden onderhandeld tot er afspraken zijn overeengekomen naar tevredenheid van beide partijen. Lukt dit niet, dan moet er alsnog een ontslagprocedure plaatsvinden. Eén van de zaken die vaak moet worden besproken is het concurrentiebeding.

Het bespreken van een concurrentiebeding

Een werkgever zal over het algemeen niet zelf een discussie starten over de aanwezigheid van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat de werknemer niet binnen een soortgelijke functie bij een soortgelijk bedrijf aan de slag mag. Voor de werknemer is een concurrentiebeding dus wel erg vervelend. Uiteindelijk zorgt zijn of haar ervaring ervoor dat er juist hier grotere kans op een nieuwe baan bestaat. Voor de werknemer is het dan ook prettig als het concurrentiebeding op wordt geheven wanneer het ontslag plaatsvindt. De werknemer doet er dan ook goed aan om in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen dat het concurrentiebeding niet meer actief is na de ontslagdatum.

Wil de werkgever hier niet mee akkoord gaan? Dan is het aan de werknemer om te bepalen of deze de vaststellingsovereenkomst met concurrentiebeding wel wil ondertekenen of dat deze er dan toch voor kiest om een ontslagprocedure te laten starten, met het risico voor de werkgever dat hij of zij de werknemer niet mag ontslaan.

De geldigheid van een concurrentiebeding

Een ander punt om rekening mee te houden is de geldigheid van een concurrentiebeding. In de Nederlandse wet, binnen de Wet Werk en Zekerheid, is opgenomen dat er aan voorwaarden moet worden voldaan om het concurrentiebeding geldig te maken. Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een werknemer die minimaal 18 jaar moet zijn op het moment van ondertekenen. Daarnaast mag het concurrentiebeding uitsluitend zijn opgenomen in arbeidscontracten die worden uitgegeven voor onbepaalde tijd. Hier is een uitzondering in. Wanneer de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft bij het concurrentiebeding, dan kan deze hier een schriftelijke verklaring over bijvoegen. In dit geval is het concurrentiebeding ook geldig bij een contract voor bepaalde tijd. Het komt in de praktijk voor dat een werkgever een concurrentiebeding wil handhaven in een vaststellingsovereenkomst, terwijl het concurrentiebeding in werkelijkheid helemaal niet geldig is.

Laat de zaken goed controleren

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen, al dan niet met een concurrentiebeding, en wilt u advies over of u het document moet ondertekenen of niet? Wij helpen u graag verder. Uiteraard kunnen wij ook voor u controleren of het document juist is opgesteld. Bij een incorrect opgestelde vaststellingsovereenkomst bestaat het risico dat uw recht op een WW-uitkering vervalt.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Gratis intakegesprek

Vanuit België : 0031 88 205 1700
Vanuit NL: 088 205 1700

(7 dagen per week tot 21:00 uur)