Vaststellingsovereenkomst en grensarbeider? Laat deze altijd door ons controleren

VSODe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de vaststellingsovereenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een werkloosheidsuitkering in Belgie komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend.

Werkt u in Nederland en woont u in België en heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u deze laten checken? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze overeenkomst te ondertekenen. Gratis check vaststellingsovereenkomst.

Grensarbeider en direct advies voor een vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

950+ overeenkomsten verbeterd

Actief in Nederland & Belgie

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt door de werkgever aan de werknemer voorgelegd als de werkgever voornemens is de werknemer te ontslaan. De vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt als een arbeidsovereenkomst eindigt anders dan vanwege pensioen of het aanvaarden van een benoeming elders. Meestal is er sprake van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer, maar ook in geval van langdurige ziekte kan de vaststellingsovereenkomst aan de orde zijn.

Een regeling treffen of naar de rechter?

Wanneer u en uw werkgever een geschil hebben wat ertoe leidt dat het beter is dat uw wegen zich scheiden dan zijn er twee mogelijkheden. U kunt de kwestie aan de rechter voorleggen. Die velt dan een oordeel en daar moet u zich aan houden of u kunt in beroep gaan. Zo’n procedure is kostbaar en neemt veel tijd in beslag. Een andere mogelijkheid is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Door afspraken tussen werkgever en werknemer op papier te zetten en dit document beiden te ondertekenen is de kans klein dat er opnieuw een conflict ontstaat over de situatie. De vaststellingsovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7 lid 900-910. De vaststellingsovereenkomst is voor beide partijen bindend.

Afwijking van de wet is toegestaan

Een vaststellingsovereenkomst mag bepalingen bevatten die afwijken van wat in de wet is vastgelegd. In een vaststellingsovereenkomst mag bijvoorbeeld worden afgeweken van een ontslagverbod of het recht op huurbescherming. Als beide partijen instemmen met de overeenkomst en deze is vastgesteld door ondertekening, zal een rechter deze niet snel nietig verklaren als één van beide partijen er toch nog onderuit wil. Dit doet een rechter alleen als er beween sprake is van dwaling, bedrog of misbruik van de omstandigheden.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever een medewerker wil ontslaan dan kan hiervoor de vaststellingsovereenkomst worden gebruikt. Het ontslagrecht is de meest gebruikte situatie waarbij deze overeenkomst een rol speelt. In de vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer afspraken vastleggen over het moment van ontslag, een eventuele ontslagvergoeding en andere voorwaarden. Voor de werkgever is het van belang dat zijn recht op WW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering daarbij niet in gevaar komt. Afspraken die vaak in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag worden opgenomen zijn onder andere:

  • Ontslagvergoeding
  • Veilig stellen van het recht op werk
  • De datum waarop het ontslag ingaat
  • Outplacementvergoeding
  • De vrijstelling om tijdens de opzegperiode nog te werken
  • Een positief getuigschrift
  • Het vervallen van het concurrentiebeding bij aanvaarding van een nieuwe baan
  • Het behoud van zaken als een smartphone of laptop ‘van de zaak’.

Laat de vaststellingsovereenkomst altijd controleren

Zowel voor de werkgever als de werknemer geldt dat het verstandig is om de overeenkomst voor ondertekening te laten controleren door ons. Wij hebben goede kennis van het ontslagrecht. Zo wordt voorkomen dat er pijnlijke missers worden gemaakt die zowel voor werkgever of werknemer erg vervelend kunnen zijn.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

Telefoon

Vanuit België : 0031 88 205 1760
Vanuit NL: 088 205 1760

(7 dagen per week tot 21:00 uur)