Vaststellingsovereenkomst bij disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren is niet altijd zomaar mogelijk. Een werkgever kan van mening zijn dat u, als werknemer, onvoldoende presteert. Dit betekent echter niet dat de werkgever u wegens disfunctioneren mag ontslaan. Het is zo dat de werkgever aan meerdere voorwaarden moet hebben voldaan voordat het mogelijk is om een ontslag wegens disfunctioneren te laten vallen. Als de werkgever u niet kan ontslaan wegens disfunctioneren, doordat er niet aan de voorwaarden is voldaan, dan is het wel mogelijk om het ontslag wegens disfunctioneren te laten vallen via een vaststellingsovereenkomst. U moet hier als werknemer dan wel akkoord mee gaan.

Aan welke voorwaarden moet een werkgever hebben voldaan?

De werkgever moet aan diverse voorwaarden hebben voldaan om het recht te hebben u te ontslaan wegens disfunctioneren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u op de hoogte bent gesteld van het feit dat u niet naar behoren functioneert. Daarnaast moet het zo zijn dat u ook goed de tijd heeft gehad om uw functioneren te verbeteren. Het is immers zo dat u niet de mogelijkheid heeft om beter te functioneren wanneer u er niet van op de hoogte bent dat uw werkgever ontevreden is. De werkgever moet dit duidelijk aangeven en moet ook aangeven wat u dient te doen om het functioneren te verbeteren. Vervolgens moet er de tijd worden gegeven om dit daadwerkelijk te kunnen doen. Als een werkgever niet duidelijk is over de normen waaraan u dient te voldoen, dan is een ontslag wegens disfunctioneren niet toegestaan.

Ontslag krijgen wegens disfunctioneren

Er wordt vaak gedacht dat een ontslag wegens disfunctioneren uitsluitend kan vallen wanneer u uw werk niet naar behoren uitvoert. Dit is niet juist. Er zijn meer zaken te noemen die ervoor kunnen zorgen dat er een ontslag wegens disfunctioneren valt. Het kan zijn dat u de omzettargets niet haalt, dat u vaak te laat op het werk komt, dat u voortdurend discussies start of niet goed omgaat met collega’s en / of leidinggevenden. Zo zijn er meer zaken die kunnen zorgen voor een ontslag wegens disfunctioneren. Echter, in alle gevallen is het zo dat de normen duidelijk moeten zijn, zodat u weet wat er van u wordt verwacht. Daarnaast moet uw werkgever u mededelen dat u onvoldoende functioneert en dat u een bepaalde tijd heeft om dit te verbeteren.

De werkgever moet er eerst alles aan doen

Werkgevers maken vaak gebruik van functioneringsgesprekken om aan te geven dat er iets niet helemaal naar wens verloopt. In dit gesprek wordt ook aangegeven dat u deze zaken dient te verbeteren, omdat er anders een ontslag wegens disfunctioneren moet vallen. Als de werkgever u wil ontslaan, en hiervoor een ontslagprocedure moet starten bij een kantonrechter, dan zal de werkgever aan moeten tonen dat deze er alles aan gedaan heeft om u te behouden. De werkgever moet u dan ook de tijd en kans gunnen om de zaken te verbeteren. Daarnaast kan het zijn dat de werkgever u hulp aanbiedt hierbij, zoals een cursus of ondersteuning van een andere medewerker. Als de werkgever er niet alles aan doet om het ontslag wegens disfunctioneren te voorkomen, dan kan het ontslag worden afgewezen door de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst in plaats van ontslag wegens disfunctioneren

Een ontslag wegens disfunctioneren mag dus niet zomaar worden gegeven door een werkgever. Een andere manier om dan toch afscheid te kunnen nemen van de werknemer is het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever en de werknemer maken afspraken over het ontslag en deze worden in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer de afspraken naar tevredenheid overeenkomen. De werknemer is namelijk in geen geval verplicht om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. De vaststellingsovereenkomst kan een duur en tijdrovend proces via de kantonrechter voorkomen. Wilt u meer weten over de vaststellingsovereenkomst of heeft u deze overeenkomst als werknemer ontvangen en wilt u weten of deze correct en eerlijk is? Wij helpen u graag verder.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Gratis intakegesprek

Vanuit België : 0031 88 205 1700
Vanuit NL: 088 205 1700

(7 dagen per week tot 21:00 uur)