Vaststellingsovereenkomst werkloosheidsuitkering België

Veel mensen moeten na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst een werkloosheidsuitkering aanvragen. De arbeidsovereenkomst wordt met de vaststellingsovereenkomst ontbonden en u komt zonder werk te zitten, tenzij u direct elders aan de slag kunt. Als u zonder werk komt te zitten, dan wilt u uiteraard een beroep doen op de werkloosheidsuitkering. Daar is deze immers voor bedoeld. Het is belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst ervoor kan zorgen dat uw recht op een werkloosheidsuitkering vervalt. Hier vertellen wij u graag meer over.

Wanneer heeft u geen recht meer op een WW-uitkering?

In principe heeft u gewoon recht op een werkloosheidsuitkering als uw arbeidscontract wordt ontbonden met een vaststellingsovereenkomst. Echter, in de praktijk komt het vaker voor dat een vaststellingsovereenkomst niet volledig correct opgesteld wordt. Wanneer dit het geval is, dan kan het zijn dat uw recht op een werkloosheidsuitkering komt te vervallen. Het is daarom erg belangrijk dat de overeenkomst voldoet aan de gestelde eisen. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de opzegtermijn, welke vermeld staat in het arbeidscontract, in acht wordt genomen. Hierbij is het ook van belang dat deze overeenkomt met de wettelijke opzegtermijn.

Welke andere eisen worden er gesteld?

Zoals gezegd is het belangrijk dat de wettelijke opzegtermijn in acht wordt genomen en ook daadwerkelijk wordt vermeld in de vaststellingsovereenkomst. De reden van ontslag wordt ook opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk voor de werknemer dat deze reden neutraal is. Wanneer er in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld dat het eigenlijk gaat om een ontslag op staande voet, bijvoorbeeld, dan vervalt het recht op een uitkeringg. In geen geval mag de schuld van het ontslag worden neergelegd bij de werknemer. Ook moet het duidelijk zijn dat de werkgever wil dat het ontslag plaatsvindt. Wanneer er in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat de werknemer heeft verzocht om een ontslag middels een vaststellingsovereenkomst, dan vervalt ook het recht op een werkloosheidsuitkering.

Geen vermelding van een dringende ontslagreden

Het kan zijn dat de werkgever een zogenaamde dringende ontslagreden heeft om een werknemer te ontslaan. De werkgever heeft dan goede kans om toestemming voor het ontslag te krijgen wanneer er een ontslagprocedure wordt gestart bij een kantonrechter. Dit betekent niet dat de werkgever hier ook voor zal kiezen. Een dergelijke procedure kost tijd en geld. Daarnaast kan er wel de wens bestaan om de zaken netjes af te handelen. Dringende ontslagredenen kunnen zijn geweld, ernstige misdragingen, diefstal, seksuele intimidatie of bijvoorbeeld fraude. Om als werknemer uw recht op een uitkering te behouden is het belangrijk dat een dringende ontslagreden niet wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer dit wel wordt vermeld, dan is het raadzaam om de overeenkomst niet te ondertekenen voordat deze vermelding is vervangen door een neutrale ontslagreden.

Laat de vaststellingsovereenkomst checken

Wilt u zeker weten dat een vaststellingsovereenkomst volledig correct is opgesteld en dat u als werknemer uw recht op een werkloosheidsuitkering behoudt? Dan kunnen wij u helpen. Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor u controleren. Hierbij kunnen wij voor u beoordelen of uw recht op een uitkering blijft bestaan wanneer u de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Telefoon

Vanuit België : 0031 88 205 1760
Vanuit NL: 088 205 1760

(7 dagen per week tot 21:00 uur)