Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, dan weet u wanneer u bij uw huidige werkgever uit dienst gaat. Het ontslag is geregeld in dit document en u bent bekend met de datum waarop uw arbeidscontract beëindigd wordt. De meeste mensen gebruiken deze periode al om een nieuwe baan te zoeken. Het kan ook zijn dat u nog in onderhandeling bent over de vaststellingsovereenkomst en in deze periode al zoekt naar een nieuwe baan. Wanneer u zich nog in de onderhandelingsfase bevindt, en u vindt in deze periode al een nieuwe baan, dan heeft u te maken met spreekplicht tegenover uw werkgever.

Wat houdt deze spreekplicht in?

Wanneer u al een nieuwe baan vindt terwijl u nog aan het onderhandelen bent over de vaststellingsovereenkomst bij uw huidige werkgever, dan is dit voor u natuurlijk fantastisch nieuws. U hoeft geen beroep te doen op een WW-uitkering. Wel betekent dit ook dat u spreekplicht heeft en dit houdt in dat u verplicht bent om uw huidige werkgever te laten weten dat u al een nieuwe baan gevonden heeft. Wanneer u dit niet doet, en de werkgever ontdekt dit op een later moment, dan kan de werkgever zich op dwaling beroepen.

Waarom moet u de werkgever vertellen over uw nieuwe baan?

Veel mensen vragen zich af waarom er een dergelijke spreekplicht bestaat. Is het niet uw zaak waar u gaat werken en per wanneer u daar gaat werken? Ja, in zekere zin wel, maar toch is het verplicht om uw werkgever op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van een nieuwe baan. Uw werkgever kan u een hogere transitievergoeding bieden in de veronderstelling dat u een tijd moet leven van een WW-uitkering. Ook kan het zijn dat uw werkgever u een extra som geeft om u te laten omscholen of bijscholen. De werkgever toont hiermee goede wil en zet zich in om u financieel zo min mogelijk te laten lijden onder het ontslag. Wanneer u al een nieuwe baan gevonden heeft, dan lijdt u financieel niet onder het ontslag. Uw werkgever zou dan ook waarschijnlijk geen extra bedragen in de vaststellingsovereenkomst opnemen als deze van de nieuwe baan af zou weten. Een vaststellingsovereenkomst moet worden opgesteld op basis van eerlijke informatie.

Uw werkgever kan zich beroepen op dwaling

Wanneer u uw werkgever niet vertelt over uw nieuwe baan en uw werkgever ondertekent een vaststellingsovereenkomst met een hogere financiële tegemoetkoming om u zo min mogelijk te laten lijden onder het ontslag, dan betekent dit dat de werkgever deze overeenkomst ondertekent vanuit de gedachte dat u tijdelijk werkloos zult zijn. De werkgever zou deze vaststellingsovereenkomst niet ondertekenen als deze zou weten dat u al een nieuwe baan heeft. In dit geval is er sprake van dwaling en daar mag de werkgever zich op beroepen wanneer u zich niet houdt aan uw spreekplicht. De zaak moet dan worden voorgelegd aan een kantonrechter en het is aan de werkgever om in deze zaak te bewijzen dat u zich niet heeft gehouden aan uw spreekplicht en dat er sprake is van dwaling.

Liegen of informatie achterhouden

Er is nog een verschil tussen liegen en informatie achterhouden. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het verzamelen van alle informatie voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Als de werkgever u niet vraagt naar een eventuele nieuwe baan, en u vertelt hier niets over, dan is dit het risico van de werkgever. Het is namelijk de taak van de werkgever om u hiernaar te vragen. Als u deze informatie achterhoudt, omdat er niet naar gevraagd wordt, dan ligt het risico bij de werkgever. Als de werkgever wél vraagt naar een nieuwe baan en u liegt over de aanwezigheid van een nieuwe baan, dan misleidt u de werkgever opzettelijk. Het risico ligt in dit geval bij u. Als de werkgever ontdekt dat u al vóór het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst een nieuwe baan had, dan kan deze zich beroepen op dwaling en heeft de werkgever een sterke zaak.

Controle van de vaststellingsovereenkomst

Het is altijd belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst juist is opgesteld, ongeacht of u al een nieuwe baan heeft of niet. Als u al een nieuwe baan heeft, dan wilt u natuurlijk nog altijd dat alles goed geregeld is met uw werkgever voordat u bij uw nieuwe werkgever begint. Als u nog geen andere baan heeft, dan kan het zijn dat u uw recht op een WW-uitkering verliest als de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld. Laat daarom altijd uw vaststellingsovereenkomst controleren door een ervaren partij. Uiteraard kunt u hiervoor bij ons terecht.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Telefoon

Vanuit België : 0031 88 205 1760
Vanuit NL: 088 205 1760

(7 dagen per week tot 21:00 uur)