Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Als een werkgever en een werknemer een ontslag onderling regelen, dus zonder gebruik te maken van een ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. De werkgever stelt dit document op en legt hierin afspraken vast die door werkgever en werknemer goedgekeurd moeten worden. Dit betekent ook dat de werknemer niet direct akkoord hoeft te gaan met de inhoud van deze overeenkomst. Er is ruimte voor onderhandeling tussen de twee partijen. Een vaststellingsovereenkomst wordt met finale kwijting gesloten.

Het opnemen van een kwijtingsbepaling

Finale kwijting wordt ook wel de kwijtingsbepaling genoemd. Deze wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat de beide partijen niets meer van elkaar mogen vorderen wanneer de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst zijn nagekomen. Als een werknemer nog een laptop van de zaak heeft en deze wordt niet vermeld in de vaststellingsovereenkomst met de mededeling dat deze ingeleverd dient te worden, dan is de kans aanzienlijk dat de werknemer deze in bezit houdt. Als de werkgever na verloop van tijd ontdekt dat de laptop is vergeten in de vaststellingsovereenkomst, dan mag de werkgever deze niet meer terug eisen van de werknemer door opname van de kwijtingsbepaling in de vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is dit slechts een voorbeeldsituatie.

Heldere omschrijving van de afspraken

De werkgever stelt de vaststellingsovereenkomst op. Deze is ervoor verantwoordelijk om alle zaken helder te vermelden in het document. Er mag geen twijfel bestaan over wat er precies met een afspraak bedoeld wordt. Als dit niet het geval is, dan kan er achteraf alsnog een conflict ontstaan tussen de werkgever en de werknemer, ook wanneer er een finale kwijting is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De finale kwijting geeft aan dat de partijen niets meer van elkaar mogen vorderen, maar als er onduidelijkheden in de vaststellingsovereenkomst staan of er zijn zaken vergeten die voor de werknemer van belang zijn, dan kan er toch een vervelende situatie ontstaan. Als dit het geval is, dan zal er alsnog een procedure moeten worden gestart bij de kantonrechter.

De werknemer mag naar de kantonrechter stappen

De werkgever is verantwoordelijk voor het correct en duidelijk opstellen van de vaststellingsovereenkomst. De werknemer is hier dus niet verantwoordelijk voor. Ondanks de finale kwijting heeft de werknemer daarom het recht om achteraf naar de kantonrechter te stappen om alsnog iets te vorderen van de werkgever. De kantonrechter bepaalt in dit geval of de werknemer in zijn of haar recht staat, of niet. Als de kantonrechter beslist dat er inderdaad onduidelijkheden in de vaststellingsovereenkomst staan, die hebben geleid tot het conflict tussen de partijen, dan kan de kantonrechter eisen dat de werkgever het alsnog in orde maakt met de werknemer.

Zorg voor een duidelijke vaststellingsovereenkomst

Uiteraard is het in geen geval wenselijk dat er achteraf toch nog zaken worden geëist of conflicten ontstaan door onduidelijkheden in de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst met finale kwijting wordt juist opgesteld om het ontslag volledig af te ronden. Om te voorkomen dat er achteraf conflicten ontstaan is het dus heel belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst compleet en duidelijk is. Bent u hier niet helemaal zeker van? Dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor u controleren.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Telefoon

Vanuit België : 0031 88 205 1760
Vanuit NL: 088 205 1760

(7 dagen per week tot 21:00 uur)