Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

Wordt uw arbeidsovereenkomst ontbonden met een vaststellingsovereenkomst? Dan is het de moeite waard om te controleren of er een transitievergoeding is opgenomen in deze overeenkomst. In veel gevallen heeft u hier namelijk recht op. De transitievergoeding is de vergoeding die de ontslagvergoeding heeft vervangen in juli 2015. De ontslagvergoeding werd in het verleden berekend volgens de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze regeling is tegenwoordig niet meer van kracht. Tegenwoordig kennen we de transitievergoeding en hier heeft u in veel gevallen recht op wanneer uw arbeidscontract wordt ontbonden middels een vaststellingsovereenkomst.

Hoort u een transitievergoeding te krijgen?

De werkgever stelt de vaststellingsovereenkomst op en zal in de meeste gevallen hierin ook aandacht besteden aan de transitievergoeding wanneer u hier recht op heeft. U heeft recht op een transitievergoeding wanneer u langer dan twee jaar bij uw werkgever in dienst bent geweest. Hierbij is het niet relevant of u een vast contract heeft of een contract voor bepaalde tijd. Als u langer dan twee kalenderjaren aaneengesloten voor uw werkgever heeft gewerkt, dan heeft u recht op transitievergoeding. Dit recht komt wel te vervallen wanneer er sprake is van ontslag op staande voet of wanneer u zelf uw ontslag indient. In overige situaties heeft u wel recht op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat u aaneengesloten in dienst bent geweest bij uw werkgever. U krijgt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste 10 dienstjaren. Bent u 5 jaar in dienst geweest? Dan krijgt u dus 5 x 1/3 bruto maandsalaris als transitievergoeding. Bent u langer dan 10 jaar in dienst geweest? Dan krijgt u voor alle extra werkjaren 1/2 bruto maandsalaris per jaar. Bent u 20 jaar in dienst geweest? Dan krijgt u dus 10 x 1/3 bruto maandsalaris en 10 x 1/2 bruto maandsalaris. Er is een uitzondering op de regel en dit is wanneer u ouder dan 50 jaar bent op het moment dat het ontslag valt. In dit geval krijgt u een heel bruto maandsalaris per gewerkt jaar ná uw 50ste verjaardag. Voor kleine bedrijven, met maximaal 25 medewerkers in vaste dienst, gelden aparte regels. Zij hoeven geen transitievergoeding te betalen over de werkjaren vóór het jaar 2013. Daarnaast hoeven zij ook geen heel bruto maandsalaris te betalen per gewerkt jaar na de 50ste verjaardag. Voor deze jaren betalen zij 1/2 bruto maandsalaris per jaar.

De Nederlandse wet

In ons land kennen we de Wet Werk en Zekerheid. In deze wet staat ook de transitievergoeding omschreven. Deze wet geeft aan dat u een maximaal bedrag van 77.000 euro kunt krijgen (2017) óf u kunt maximaal een heel bruto jaarsalaris uitgekeerd krijgen als transitievergoeding. Dit laatste geldt wanneer het bruto jaarsalaris boven de 77.000 euro ligt. De wet geeft ook aan dat mensen die de 50 jaar zijn gepasseerd recht hebben op een hogere transitievergoeding voor de werkjaren na hun 50ste verjaardag, echter, deze regeling komt te vervallen in het jaar 2020. De wet verplicht werkgevers om werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest een transitievergoeding te betalen. Als uw werkgever u geen transitievergoeding wil betalen terwijl u hier wel recht op heeft, dan is uw werkgever schuldig aan het overtreden van de wet. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet? Dan kunt u een loonvordering instellen.

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn enkele situaties waarin er geen recht op een transitievergoeding bestaat. In totaal zijn er 7 situaties te noemen waarin er geen recht op een transitievergoeding bestaat. Dit zijn de volgende 7 situaties:

  • Wanneer de werknemer korter dan 2 jaar in dienst is.
  • Wanneer er sprake is van ontslag op staande voet.
  • Wanneer de werknemer failliet is verklaard, bij surseance of wanneer deze in de schuldsanering zit.
  • Wanneer er in het cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.
  • Wanneer de werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en wekelijks gemiddeld minder dan 12 uur werkt.
  • Wanneer er een nieuw arbeidscontract tussen de werkgever en de werknemer af wordt gesloten. Hierbij geldt dat het nieuwe contract moet ingaan binnen de 6 maanden na het aflopen van het vorige contract. Daarnaast moet tussentijds opzeggen mogelijk zijn.
  • Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Advies over de transitievergoeding?

Wilt u weten of u recht heeft op een transitievergoeding of wilt u zeker weten dat uw vaststellingsovereenkomst WW-proof is? Wij adviseren u graag. Uiteraard kunnen wij ook voor u controleren of de hoogte van een vermelde transitievergoeding juist is.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Telefoon

Vanuit België : 0031 88 205 1760
Vanuit NL: 088 205 1760

(7 dagen per week tot 21:00 uur)