Vaststellingsovereenkomst concept

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen werkgever en werknemer wanneer er een ontslag plaats moet vinden. Een ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV kost veel tijd en geld. Daarnaast kan het hierbij voorkomen dat de werkgever geen toestemming krijgt op de werknemer te ontslaan. De werkgever zal daarom in meerdere situaties de voorkeur geven aan het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Werkgever en werknemer kunnen met deze overeenkomst het ontslag onderling regelen door goede afspraken te maken en vast te leggen. De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de eerste versie van de overeenkomst. Deze eerste versie wordt ook wel het vaststellingsovereenkomst concept genoemd.

Een eerste concept is geen definitief concept

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de eerste versie van desovereenkomst, dus het concept. Dit kan direct de definitieve versie zijn wanneer de werknemer zich ook goed kan vinden in de afspraken die erin vermeld staan. Echter, het is niet per definitie de definitieve vaststellingsovereenkomst. De werknemer hoeft namelijk niet akkoord te gaan met het concept. Deze kan het oneens zijn met de afspraken, maar het kan ook zijn dat bepaalde zaken niet goed worden afgewikkeld in het concept. Denk aan onder meer de transitievergoeding, de uitbetaling van vakantiereserves of bijvoorbeeld het ontbreken van een getuigschrift. Als de werknemer zich niet volledig kan vinden in het vaststellingsovereenkomst concept, dan hoeft deze niet te tekenen.

Ruimte voor onderhandeling

De werkgever presenteert het vaststellingsovereenkomst concept aan de werknemer en vanaf dit moment is er ruimte voor onderhandeling. De werknemer kan samen met de werkgever in overleg gaan over zaken die hij of zij graag aangepast of toegevoegd zou zien. Het doel is dat de beide partijen samen tot goede afspraken komen, waardoor er uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst op tafel ligt waarin beide partijen zich goed kunnen vinden. Het is belangrijk om altijd te onthouden dat u als werknemer in geen geval verplicht bent om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Een werkgever mag u dan ook niet onder druk zetten akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst waar u het niet volledig mee eens bent.

Heeft u toch te vroeg getekend?

Het kan zijn dat u zich als werknemer onder druk gezet voelt of ongemakkelijk voelt om opnieuw niet akkoord te gaan. Dit kan ertoe leiden dat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent waar u zich niet volledig in kunt vinden. Vaak denkt u er thuis dan nog eens over na en bedenkt u zich dat u eigenlijk niet had willen tekenen. Dit is geen probleem. Als werknemer heeft u namelijk een officiële bedenktermijn van 14 dagen. U heeft dus het recht om binnen deze periode terug te komen op uw beslissing. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan uw werkgever binnen de periode van 14 dagen na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Laat de vaststellingsovereenkomst checken

Het is voor de werknemer belangrijk dat de zaken goed worden geregeld in de vaststellingsovereenkomst. Er moet op de eerste plaats een tevredenheid bestaan over de afspraken die worden gemaakt in het document. Daarnaast is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst aan eisen voldoet om te voorkomen dat u uw recht op een uitkering verliest. Het is daarom altijd verstandig om een vaststellingsovereenkomst te laten checken. Wij doen dit graag voor u. Heeft u moeite met het doen van de onderhandelingen? Ook hierin kunnen wij u goed bijstaan. Indien gewenst kunnen wij de onderhandelingen met uw werkgever van u overnemen.