Wat is dwaling bij de vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een bindend document waarin afspraken tussen werkgever en werknemer betreffende een ontbinding van een arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Een ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV kan worden voorkomen wanneer werkgever en werknemer onderling goede afspraken kunnen maken over het ontslag. Deze afspraken worden in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Als deze, eventueel na onderhandelingen, door beide partijen wordt ondertekend is het ontslag rond. Er kan in de vaststellingsovereenkomst sprake van dwaling zijn. Makkelijk gezegd betekent dit dat er afspraken in de vaststellingsovereenkomst staan die niet helemaal duidelijk zijn of die op meerdere manieren kunnen worden geïnterpreteerd.

Wanneer is er precies sprake van dwaling?

Als afspraken niet helemaal duidelijk worden geformuleerd in een vaststellingsovereenkomst, dan kan het zijn dat een afspraak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dit kan ervoor zorgen dat er onterecht getekend wordt. Een werknemer kan een afspraak verkeerd hebben begrepen en op basis van deze verkeerde opvatting hebben getekend. Het kan dus zijn dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet zou hebben ondertekend wanneer deze de afspraak had geïnterpreteerd zoals deze bedoeld was. Uiteindelijk betekent dit dat de werknemer een document heeft ondertekend waarin een afspraak staat waar hij of zij het niet mee eens is, doordat de afspraak op meerdere manieren opgevat kan worden. In dit geval is er sprake van dwaling.

Verschillende dwalingsvormen

Er zijn verschillende dwalingsvormen te noemen die voor kunnen komen in een vaststellingsovereenkomst. Het komt voor dat er verkeerde informatie in het document terecht is gekomen, maar dat dit niet opzettelijk is gebeurd. Onopzettelijke dwaling komt in de praktijk regelmatig voor. Er is ook een vorm van dwaling waarbij zowel de werkgever als de werknemer gedwaald heeft. Dit is het geval wanneer beide partijen een andere voorstelling hadden van een vermelde afspraak. Dan is er ook nog een vorm van dwaling waarbij er opzettelijk informatie achter wordt gehouden. Zowel de werkgever als de werknemer kan spreekplicht hebben gehad en zich hier niet aan hebben gehouden.

Voorbeeld van opzettelijke dwaling

Een werkgever kan in een vaststellingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding vastleggen, omdat deze zich ervan bewust is dat werkloosheid financieel lastig kan zijn voor de werknemer. Als de werknemer al ander werk heeft gevonden vóór het ondertekenen van het document, dan had deze dit moeten mededelen. Als de werkgever dit zou weten, dan zou deze geen hogere ontslagvergoeding geven. Wanneer de werknemer niet aangeeft al werk gevonden te hebben, dan is er dus sprake van opzettelijke dwaling.

Wanneer is er sprake van bedrog?

Wanneer we even bij het bovenstaande voorbeeld blijven, dan zien we dat de werknemer zich niet heeft gehouden aan de spreekplicht. Dit is dwaling, geen bedrog. Het is belangrijk om te weten dat hier onderscheid in gemaakt wordt. Bedrog is namelijk het opzettelijk misleiden van de andere partij, vaak door het bewust aanreiken van valse informatie. Als de werknemer zijn nieuwe baan verzwijgt is het dus dwaling. Als de werknemer een verhaal op de werkgever overbrengt dat hij erg opziet tegen een werkloze periode en dat hij heel bang is om op korte termijn geen ander werk te vinden, dan is dit bedrog. De werknemer weet immers al dat hij direct elders aan de slag gaat.

De bedenktermijn aanspreken

Wanneer de werkgever heeft gedwaald en de werknemer merkt dit op tijd op, dan kan deze de betreffende vaststellingsovereenkomst laten ontbinden binnen de bedenktermijn. Dit is een periode van twee weken. Heeft u als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangen en ondertekend, en ontdekt u dat er sprake is van dwaling binnen de twee weken na ondertekening? Dan kunt u een schriftelijke verklaring afgeven dat u terug komt op uw beslissing en het niet eens bent met de vaststellingsovereenkomst. Deze wordt dan ontbonden en er kan een nieuwe vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Er ontstaat dan ook opnieuw een bedenktermijn van twee weken na ondertekening. De bedenktermijn is uitsluitend van kracht voor de werknemer en niet voor de werkgever.

Is er sprake van dwaling?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en vermoedt u dat er sprake is van dwaling of zelfs van bedrog? Dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Wij helpen u graag verder.

Vaststellingsovereenkomst.be
Voor grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland.

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Telefoon

Vanuit België : 0031 88 205 1760
Vanuit NL: 088 205 1760

(7 dagen per week tot 21:00 uur)